FLASH SALEFLASH SALE
-20%
For 1 år REGISTRERING og FORNYELSE
kampanjer kan ikke kombineres
25 Antall gjenværende pakker

De beste aksjetilbudene fra 150 land

Over 100 000 fornøyde brukere

Tilbyr billigere med opptil 90% av startprisen

Direkte kontakt til forhandlere og grossister

Vilkår og betingelser

Generelle vilkår for bruk av lagerdatabasen på Merkandi-plattformen og databeskyttelse på nettstedet href www.merkandi.no

§1 Generelle bestemmelser

1. Betalingsoperatøren for https://merkandi.no er Merkandi Ltd, registrert i Storbritannia, Rotherham.
2. Eieren av Merkandi-varemerket og selve Merkandi-handelsplattformen er Merkandi Ltd (heretter Merkandi) registrert i Storbritannia, Unit 4E, Enterprise Court, Rotherham, S63 5DB, Company No. 09582404.
3. Tilgang til Merkandi-plattformen er forhåndsbetalt, i henhold til § 2 i disse vilkårene.
4. Alle intensjonserklæringer og kontrakter innsendt gjennom Merkandi utføres direkte og fullstendig mellom brukerne av plattformen, og utenfor den. Merkandi er derfor kun en plattform for kommunikasjon mellom brukere, ikke en part i avtalene eller kontraktene som er inngått mellom dem.
5. Ved registrering aksepterer brukeren vilkårene og betingelsene til Merkandi b2b engroshandelsplattform.

§2 Registrering, databaseordre og betaling

1. Kunden kan registrere seg hos Merkandi ved å fylle ut og sende søknadsskjemaet. Ved registrering godtar kunden de spesifikke vilkårene i bestillingen og de generelle vilkårene for avtalene. Medlemsregistrering og autorisasjon til å bruke plattformen skjer ved mottak av betaling.

2. Krav for fullføring av bestillingen er unntatt. Merkandi forbeholder seg retten til å nekte eller suspendere en anmodning om tilgang uten å oppgi grunn, særlig fordi:

a) gi falske opplysninger under registreringen;

b) tvil om kundens legitimitet og juridiske eksistens, samt om bruken av plattformen i forbindelse med virksomheten, dersom denne tvilen ikke løses umiddelbart for kundens bekostning ved å sende inn relevante dokumenter;

c) tvil eller mistanke om kundens troverdighet og solvens;

d) en mistenkt i en uærlig transaksjon på Merkandi-plattformen eller i konkurranse med Merkandi-portalen;

e) brudd på Merkandis 'bruksvilkår eller de generelle vilkårene.

3. Hvis kunden er en fysisk person, må han være myndig og ha juridisk kapasitet.

4. Selskapet / den fysiske personen som ønsker å kjøpe tilgang til databasen, må sørge for at all informasjon som gis under registreringen er fullstendig og sann.

5. Retten til tilgang til databasen er ikke mulig, ettersom Merkandi kan utelukke kunden under registreringen og når som helst under abonnementet, for eksempel av sikkerhetsmessige årsaker og uten å oppgi en grunn.

6. Merkandi refunderer ikke abonnementsavgift. Det er ingen mulighet for å selge, videreselge eller gi tilbake tilgang til en annen person eller bedrift. Hvis denne betingelsen blir brutt, vil kontoen bli fjernet.

7. Merkandi tilbyr ikke mulighet for nedgradering fra PREMIUM til STANDARD-abonnement.

8. På tidspunktet for bestillingen vil Merkandi-systemet automatisk generere en proformafaktura som bekreftelse på bestillingen. Fakturaen genereres kun på grunnlag av dataene som er lagt inn av kunden på tidspunktet for registreringen.

§ 3 Tilgang, brukeridentifikasjon og passord

1. Kunden forplikter seg til å sikre at brukernavnet og passordet er beskyttet mot uautorisert tilgang fra tredjeparter. Spesielt forplikter kunden seg til ikke å utlevere denne informasjonen til personer som ikke er kunder i henhold til § 2 eller som ikke er tildelt kundens virksomhet (ved å utvide tilgangsrettighetene).

2. Enhver uautorisert bruk av et brukernavn eller passord som kunden oppdager eller har en rimelig mistanke om, skal rapporteres til Merkandi uten forsinkelse. Kunden er ansvarlig for uautorisert bruk av brukeridentifikasjonsinformasjonen sin, med mindre han beviser at Merkandi er ansvarlig for risikoen for misbruk.

3. Tilgang til plattformen kan bli blokkert etter den tredje feil passordoppføringen

§4 Merketjenester

1. Merkandi tilbyr kjøpere forskjellige typer produkter som en del av forskjellige tjenester som er underlagt vilkårene i ordreavtalen eller som det inngås tilleggskontrakter for.

2. Merkandi har rett til å når som helst endre tilbudet av tjenester så vel som funksjonene og utseendet til nettstedet merkandi.no.

3. Salgsalternativet PREMIUM-konto er en tilleggstjeneste, lansert på brukerens forespørsel, etter positiv bekreftelse av hennes/hans firma. Merkandi forbeholder seg retten til å nekte å aktivere salgsalternativet uten å oppgi grunn. Tjenesten er ikke en uatskillelig del av PREMIUM- og FREEMIUM-kontoene. Mangelen på eller avslaget på å aktivere salgsalternativet eller dets deaktivering til enhver tid er ikke grunnlag for refusjonskrav for tilgang til Merkandi-plattformen.

§5 Kundens skyldigheter

1. Kunden skal bære alle kostnadene som påløper som følge av tilkobling eller endring av metoden for tilgang til Internett, kostnadene ved bruk av det offentlige Internett nettverket og kostnadene ved å kjøpe og vedlikeholde kommunikasjonsutstyret som trengs for å bruke plattformen.

2. Hver kunde som bruker Merkandi-plattformen, kontakter grossister fra den delte databasen for egen regning og ansvar. Merkandi er ikke ansvarlig på noen måte for konsekvensene av transaksjonen eller fraværet mellom kunden og grossisten fra databasen.

3. Hver Merkandi-kunde, registrert som grossist i Merkandi-databasen og plasserer annonser på nettstedet merkandi.se, erklærer at han har lest og godtar reglene for å legge til tilbud uten forbehold: https://merkandi.no/faq/regler-for-aa-legge-til-salgstilbud/64

4. Hver Merkandi-kunde, registrert som grossist i Merkandi-databasen, og som plasserer annonser på nettstedet merkandi.no, erklærer at varene som tilbys av ham ikke er forfalsket og kommer fra juridiske kilder.

5. Hver kunde er ansvarlig for korrespondanse med andre brukere. Massesending av meldinger med samme eller lignende innhold, spam og alle andre former for kollektiv, uønsket kommunikasjon med brukere er forbudt. I tilfelle misbruk av kontoen, kan kundens konto bli blokkert.

6. Kjøper har rett til å gi en positiv/nøytral/negativ kommentar om selger innen 2 måneder etter at transaksjonen er gjennomført. Regnes fra utstedelse av kjøpsfaktura av selger. Det er mulighet for å gi én kommentar for hver avsluttede transaksjon. Å løse en tvist for en selger er ikke det samme som å fjerne en negativ kommentar.
Den negative kommentaren for en selger kan bare fjernes når kjøperen ber om det.

§6 Tilordne viljeserklæringer, handlinger og uttalelser

1. Alle viljedeklarasjoner som gjøres på Merkandi-internettplattformen av brukeren, gitt til en annen bruker eller akseptert av ham, og eventuelle kommersielle og andre uttalelser eller handlinger som har juridisk betydning (oppsummerer handlingene) er handlinger som bare utføres av klienten selv. Merkandi handler ikke i denne forbindelse verken på egne vegne eller som en representant for en tredjepart.

2. Merkandi er ikke ansvarlig for engangsaktiviteter for å oppfylle ytelsen under en gitt transaksjon.

§7 Fakturering, godtgjørelse

1. Et krav om godtgjørelse for en bestemt periode eksisterer uavhengig av bruk av plattformen eller mulige kontraktsmessige begrensninger i levering av tjenester, fremsatt av Merkandi. Dette gjelder særlig begrensninger i tjenesteleveranser som kan skyldes inkompatible eller spesifikke innstillinger for klientens programvare eller dens leverandør. Tilbudet av tjenester og tilgang til Merkandi-plattformen kan være begrenset, spesielt når brukeren er forsinket med betaling av abonnementsavgiften.

2. Medlemmet erklærer at han godtar å motta regninger og relatert informasjon fra Merkandi via e-post, i PDF-format for utskrift i originalen, og at han vil gjøre alt for å sikre at Merkandi alltid har sin nåværende e-postadresse på som han kan kontaktes. kontakt. Merkandi vil på forespørsel utstede en faktura som sendes per faks eller post.

§ 8 Databehandling, lagring og overføring

1. Personopplysninger oppgitt av deg på Merkandi-plattformen behandles i samsvar med gjeldende lov og i samsvar med personvernerklæringen https://merkandi.no/policies-privacy

2. Merkandi er spesielt autorisert til å bruke dataene og e-postadressen din som følger:

a) kast dem som en del av tjenestene som tilbys av Merkandi-plattformen.
b) sende fakturaer for tilgang til databasen og informasjon til og fra Merkandi, i abonnementsperioden og umiddelbart etter opphør, til fullmakten tilbakekalles av deg.
c) overføre dem til autoriserte enheter som en del av lovbestemte forpliktelser.
d) overføre dem til tredjeparter - offentlige institusjoner i alle tilfeller når det er betinget av den legitime interessen til Merkandi-portalen som følge av brukerens handlinger på portalen. Kunden gir uttrykk for det nødvendige samtykke til det ovennevnte ved å godta disse spesifikke forholdene og bruke Merkandi-plattformen.

§9 Ansvarsfraskrivelse for garanti

Merkandi ansvar er begrenset som følger med hensyn til informasjon, viljedeklarasjoner, kontrakter mellom tredjeparter og henvendelser om varer og tjenester levert av Merkandi-portalen:

1. Merkandi er ikke ansvarlig for avtaler inngått mellom individuelle kunder / grossister og gitt informasjon.

2. Merkandi erstatningsansvar for varer og tjenester levert til kjøperen av budgiveren er ekskludert. Merkandi tar ikke noe ansvar for sannheten og fullstendigheten av dataene og uttalelsene fra kjøperen eller grossisten fra databasen, for kvaliteten og egnetheten for bruk av varene og tjenestene som skal leveres og for deres egnethet for formål spesifisert av kjøperen, for mulig brudd på tredjeparts rettigheter av de leverte varene og tjenestene, og for kundenes eksistens, troverdighet og solvens.

3. Merkandi kan ikke utelukke med full sikkerhet at personen som omtales som kjøper eller grossist i erklæringer om vilje som er gjort eller akseptert via Merkandi-plattformen, faktisk eksisterer. Det faktiske forfatterskapet til en gitt viljedeklarasjon er derfor fortsatt usikkert. Kunden som sender inn eller aksepterer tilbudet handler derfor på egen risiko med hensyn til eksistensen av avtalepartneren.

4. Merkandi kan ikke med full sikkerhet utelukke at passordet ikke overføres til en person som ikke er autorisert av klienten til å avgi viljedeklarasjoner. Igjen bæres denne risikoen kun av kunden. Merkandis ansvar som budbringer som handler uten autorisasjon er ekskludert, bortsett fra forsett eller grov uaktsomhet.

5. Enhver klage mot databasen godtas inntil 7 dager fra datoen for lanseringen av tilgangen til databasen for klienten. Klager er kun gyldige for den oppdaterte statusen til databasen og oppføringene deri (med fullstendige data) med mer enn 3% av utdaterte adresser. Vi godtar ikke klager på manglende eller midlertidig manglende tilgjengelighet av varer fra nettstedet www.merkandi.pl samt telefonnumre og e-postadresser. For å sende inn en klage, vennligst send en melding til følgende adresse: info@merkandi.no. Klagere behandles innen 10 virkedager fra datoen for mottakelsen. Datoen for mottakelse av klagen er datoen da kunden sendte meldingen.

6. Alle produkter og deres beskrivelser på nettstedet www.merkandi.no er til informasjonsformål og utgjør ikke et tilbud i henhold til borgerloven. Vi garanterer ikke og er ikke ansvarlige for tilgjengeligheten av produkter fra nettstedet merkandi.no. Vi forbeholder oss retten til oversettelsesfeil.

§10 Ansvarsfraskrivelse 

1. Merkandi er ikke ansvarlig for at Merkandi-plattformen midlertidig ikke vil være tilgjengelig for kunden, særlig på grunn av vedlikeholdsarbeid, hvis manglende tilgang ikke overstiger totalt 5% av året i et kalenderår og hvis lengre avbrudd i tilgangen ikke er forårsaket av bevisst handling eller grov uaktsomhet. 

2. Merkandi er ikke ansvarlig for sannheten og / eller fullstendigheten av informasjon, råd og anbefalinger som er lagt ut på Merkandi nettsteder av kunder, samt informasjon, råd og anbefalinger fra grossister fra databasen tilgjengelig via Merkandi nettsteder. 

3. Merkandi distanserer seg spesielt fra innholdet i internettlenker relatert til tilbudet, deres innhold og forfattere og er ikke ansvarlig for innholdet, transaksjonene eller skadene som følge av bruken av slike lenker. 

4. Merkandi er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feil og feil i programvaren og maskinvaren som brukes, og spesielt i forbindelse med tekniske feil på Internett. Merknadi skal ikke holdes ansvarlig for skader uavhengig av feil som oppsto som et resultat av manglende internettilgang eller feilfri drift av Internett, som et resultat av bruk av programvare eller maskinvare når du bruker Merkandi-nettstedet. , samt feil eller mangelfull ytelse av kontrakts tjenester på grunn av tekniske problemer med programvare og maskinvare eller Internett. Dette gjelder særlig begrensninger i ytelsen til tjenester som kan skyldes inkompatibilitet eller spesifikke parametere for klientens programvare eller dens leverandør. 

5. Merkandi kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes utilsiktet brudd på en ikke-vesentlig kontraktsforpliktelse. Dette gjelder også utilsiktet brudd på en ubetydelig forpliktelse under forhandlingene og lovpålagt ansvar forårsaket av utilsiktet handling. 

6. Ved erstatningsansvar, med unntak av forsettlig forsømmelse, er erstatningen begrenset til typiske og forutsigbare skader, og i hvert tilfelle bare til størrelsen på det gjennomsnittlige tapet. 

7. Merkandi er ikke ansvarlig for hele innholdet på tredjeparts nettsteder, spesielt nettbutikker som lenker er direkte eller indirekte til på Merkandi-plattformen. 

8. Ovennevnte ansvarsbegrensninger gjelder også tilsvarende for lovpålagte representanter, ansatte og tredjeparter som Merkandi bruker for å utføre tjenesten. 

9. Merkandi understreker at kjøper og budgiver kan forsikre seg mot mulige skader. 

10. Alle navn og varemerker som brukes på dette nettstedet er varemerker for eierne og brukes kun til identifikasjon.

11 Jurisdiksjon, gjeldende lov

1. Denne bestillingen er underlagt polsk lov. Anvendelsen av FNs konvensjon om internasjonalt salg av varer er ekskludert. På grunn av partene i bestillingen er anvendelsen av loven om beskyttelse av forbrukerrettigheter ekskludert.
2. Retten i Rotherham, England, har jurisdiksjon for alle kontrakter, pålegg avsluttet på grunnlag av disse bruksvilkårene for databasen. Merkandi har også rett til å anke søksmål i retten med jurisdiksjon over klienten.

12 Sluttbestemmelser

1. Det er ikke tillatt å innlemme generelle vilkår og betingelser for kontrakter og kundeordrer.
2. Hvis individuelle bestemmelser i denne kontrakten / ordren er juridisk eller delvis ugyldige, eller hvis de blir ugyldige i fremtiden, påvirker dette ikke gyldigheten av resten av kontrakten / ordren. 3. En juridisk ugyldig bestemmelse partene forplikter seg til å erstatte med en juridisk gyldig bestemmelse som i økonomiske termer vil være så nær som mulig den ineffektive bestemmelsen.

Gratis nyhetsbrev

Daglige kunngjøringer om nye produkter og nyheter om Merkandi.