FLASH SALEFLASH SALE
-20%
For 1 år REGISTRERING og FORNYELSE
kampanjer kan ikke kombineres
14 Antall gjenværende pakker

De beste aksjetilbudene fra 150 land

Over 100 000 fornøyde brukere

Tilbyr billigere med opptil 90% av startprisen

Direkte kontakt til forhandlere og grossister

Forskrifter for tjenesten for å oversette meldinger mellom brukere

§1 Generelle bestemmelser

 1. Entreprenør - Merkandi LTD, heretter referert til som Merkandi, basert i England, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Rektor - en gründer eller en privatperson som bestiller tjenesten for å oversette meldinger mellom brukere.
 3. Tjenesten med å oversette meldinger mellom brukere – heretter kalt tjenesten, består i å oversette hver innkommende og utgående e-post sendt av Merkandi-systemet til språket til meldingsmottakerne. Tjenesten leveres av entreprenøren.
 4. Kostnad for tjenesten - beløpet som Kunden må betale for å yte tjenesten med å oversette meldinger mellom brukere.

   

  §2 Omfang av tjenesten som ytes

  1. Bestiller legger inn en bestilling på tjenesten med å oversette meldinger mellom brukere via Merkandi-nettstedet. Kostnaden for tjenesten presenteres på tjenestebestillingssiden og gjelder ubestemt oversettelse av innkommende og utgående e-poster til kunden til morsmålet til begge parter som kontakter hverandre.
  2. Etter å ha betalt for tjenesten bestilt av Oppdragsgiver, mottar Leverandøren en melding som bekrefter aktiveringen av tjenesten. Fra det øyeblikket er tjenesten aktiv og alle meldinger blir oversatt innen 3 timer etter at de er sendt eller mottatt.
  3. Leverandøren forbeholder seg i begrunnede tilfeller retten til å forlenge tiden for oversettelse av meldingen til 72 timer. I dette tilfellet har rektor ikke krav på refusjon.
  4. Leverandøren spesifiserer at i mangel av en oversettelse av meldingen, vil oppdragsgiver umiddelbart informere ham om dette. I dette tilfellet har entreprenøren 72 timer på seg til å levere oversettelsen og løse problemet. Dersom Leverandøren ikke klarer å løse problemet innen angitt frist, har Oppdragsgiver rett til å kreve refusjon for kjøpt tjeneste. Tilbakebetalingen skjer i samme form som betalingen for tjenesten av Kunden. Dersom slik retur ikke er mulig, vil Leverandøren kontakte Oppdragsgiver for å avtale annen returform.
  5. Tjenesten fungerer på en helt automatisk måte, uten involvering av Rektor.
  6. Kunden har rett til å kreve at tjenesten deaktiveres for en hvilken som helst periode og reaktiveres når som helst.
  7. Meldingsoversettelsestjenesten oversetter meldinger fra et hvilket som helst språk til språket til meldingsmottakeren.
  8. Entreprenøren bruker automatiske oversettelsessystemer for å tilby tjenesten, oversettelser utføres ikke av spesialisert personell.
  9. I tilfelle av korte meldinger og\/eller inneholder mange syntaktiske, stave-, grammatiske eller stilistiske feil, kan det hende at oversettelse ikke er mulig. I slike tilfeller er ikke Kunden ansvarlig for mangelen på den leverte tjenesten.
  10. Tjenesten fungerer fra kjøpsøyeblikket. Meldinger som ble utvekslet før kjøpet vil ikke bli oversatt.
  11. Tjenesten er tilgjengelig for bruk i en ubegrenset periode, med forbehold om at bruken kun er mulig når rektor har en aktiv konto på Merkandi-plattformen og har en aktiv salgsmulighet.

    

   §3 Returer

   1. Bestiller kan få refundert gebyret for tjenesten som ytes innen 100 kalenderdager fra datoen for bestilling av tjenesten. Etter 100 kalenderdager fra datoen for bestilling av tjenesten har oppdragsgiver ikke krav på refusjon.
   2. Vilkåret for retur er at tjenesten ikke er påbegynt. Ved utfylling av tjenesteskjemaet opphører returretten, med unntak av situasjonen spesifisert i pkt. 6 §2 og pkt. 1, 2 og 3 §4.
   3. For å motta refusjon, bør bestilleren kontakte Merkandis kundeservicekontor, hvis kontaktinformasjon er tilgjengelig i kontaktfanen på nettstedet: https://merkandi.no/contact.

     

    §4 Klager

    Entreprenøren muliggjør igangsetting av klagebehandlingen i følgende tilfeller:

    1. Tjenesten ble ikke utført innen oppgitt tid, oppdragsgiver rapporterte en feil til entreprenøren og denne ble ikke reparert innen oppgitt tid

     For å sende inn en klage, vennligst kontakt Merkandis kundeservicekontor. Kontaktinformasjon er tilgjengelig i kontaktfanen på nettstedet: https:\/\/merkandi.pl\/contact. I innholdet i klagen er rektor forpliktet til å oppgi sine fullstendige detaljer, kontaktdetaljer, nummeret på den betalte fakturaen, og angi minst ett av de ovennevnte tilfellene som rettferdiggjør innledningen av klageprosedyren av Merkandi.
     Entreprenøren plikter å behandle klagen innen 30 dager fra datoen for bekreftelse på mottak av søknaden.
      

     §5 Ansvar

     Entreprenøren er kun ansvarlig for å sørge for oversettelsen av meldingen. Leverandøren oppgir også kildeteksten til meldingen slik at rektor kan lese den. Ettersom meldinger oversettes av automatiserte systemer, kan Leverandøren ikke holdes ansvarlig for riktigheten av oversettelsene, og dermed for konsekvensene som følger av beslutninger tatt på grunnlag av disse.


     §6 Sluttbestemmelser

     I saker som ikke dekkes av denne forskriften, skal Merkandis generelle kommersielle vilkår og relevante rettsakter gjelde.

Gratis nyhetsbrev

Daglige kunngjøringer om nye produkter og nyheter om Merkandi.