FLASH SALEFLASH SALE
-20%
For 1 år REGISTRERING og FORNYELSE
kampanjer kan ikke kombineres
25 Antall gjenværende pakker

De beste aksjetilbudene fra 150 land

Over 100 000 fornøyde brukere

Tilbyr billigere med opptil 90% av startprisen

Direkte kontakt til forhandlere og grossister

Regelverk for tjenesten - assistanse av en dedikert konsulent

§1 Generelle bestemmelser

 1. Entreprenør - Merkandi LTD, heretter referert til som Merkandi, basert i England, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Rektor - en entreprenør eller en privatperson som tar i bruk entreprenørverifiseringstjenesten.
 3. Tjenesten til en dedikert konsulent – heretter kalt tjenesten, består i å yte bistand til brukeren innenfor det omfanget som er beskrevet i §2. Tjenesten leveres av entreprenøren.
 4. Kostnad for tjenesten - beløpet som kunden må betale for å yte tjenesten til en dedikert konsulent.
 5. Forretningspakke - et sett med tilleggstjenester som tilbys av entreprenøren, solgt i en pakke

   

  §2 Omfang av tjenesten som ytes

  1. Kunden kan kun bestille tjenesten i ett av de to angitte tilfellene:
   1. I enhver pakke for virksomheten (tjenesten er en del av hver av de tilgjengelige)
   2. Som en tilleggspakke på 5 timer, når han allerede har en kjøpt pakke for bedriften.
   3. Kunden legger inn en bestilling på en bedriftspakke eller en dedikert konsulentstøttetjeneste via Merkandis nettside. Kostnaden for tjenesten presenteres på serviceordresiden og gjelder hjelp fra en dedikert konsulent i det totale antallet timer som er angitt på siden.
   4. Etter å ha betalt for tjenesten bestilt av Oppdragsgiver mottar Leverandøren en bekreftelsesmelding. Fra det øyeblikket har oppdragsgiver en ubegrenset mengde tid til å fylle ut tjenesteskjemaet, der han vil gi entreprenøren de nødvendige kontaktopplysningene til oppdragsgiveren.
   5. Etter å ha fylt ut tjenesteskjemaet, starter oppdragsgiver implementeringen innen 3 virkedager fra datoen for utfylling. Dersom fristen for utførelse av tjenesten ikke kan overholdes, forplikter Leverandøren seg til umiddelbart å varsle Oppdragsgiver om dette, og terminen er i så fall underlagt individuelle avtaler mellom Oppdragsgiver og Leverandøren.
   6. Tjenesten regnes som oppbrukt når Kunden bruker det totale antall timer tilgjengelig under tjenesten.
   7. Kunden kan sende inn et ubegrenset antall forespørsler om bistand fra en dedikert konsulent innenfor det antall tjenestetimer som er tilgjengelig for dem.
   8. Hjelpen fra en dedikert konsulent er kun tilgjengelig via e-post på alle språk, eller på telefon på følgende språk: engelsk, polsk, spansk, tysk, fransk, italiensk.
   9. Leverandøren forbeholder seg retten til å endre tilgjengeligheten av telefonstøtte på hvilket som helst av språkene. I dette tilfellet, hvis endringen er til skade for rektor (språket eller språkene som den dedikerte konsulentens hjelp så langt har blitt bestilt på og\/eller språket i brukerprofilen hans), har han rett til å be om en tilbakebetaling av innbetalte midler i forhold til gjenværende antall timer som skal brukes i henhold til prisen på tjenestepakken.
   10. Dersom Leverandøren ikke er i stand til å tilby hjelp fra en dedikert konsulent innen 3 virkedager, har Oppdragsgiver rett til å kreve refusjon for den kjøpte tjenesten. Ved kjøp av en bedriftspakke kan brukeren be om refusjon av en forholdsmessig pris på tjenesten som er en del av pakken. Innbetalt beløp for tjenesten returneres til Oppdragsgivers konto innen 3 virkedager. Tilbakebetalingen skjer i samme form som betalingen for tjenesten av Kunden. Dersom slik retur ikke er mulig, vil Leverandøren kontakte Oppdragsgiver for å avtale annen returform.
   11. Som en del av tjenesten tilbyr entreprenøren bistand innen:
    1. kontakt med utenlandske grossister (inkludert mekling, forhandlinger, rådgivning)
    2. plattformdrift (inkludert rådgivning)
    3. grunnleggende om internasjonalt salg (hjelp innen markedsføring, produktvalg, etc.)
    4. Leverandøren forbeholder seg retten til å nekte bistand i et annet omfang enn det som er angitt i pkt 10. §2. Ved et slikt avslag har ikke kunden krav på refusjon.
    5. Tjenesten er tilgjengelig for bruk i en ubegrenset periode, med forbehold om at bruken kun er mulig når rektor har en aktiv konto på Merkandi-plattformen.

      

     §3 Returer

     1. Bestiller kan få refundert gebyret for tjenesten som ytes innen 100 kalenderdager fra datoen for bestilling av tjenesten. Etter 100 kalenderdager fra datoen for bestilling av tjenesten har oppdragsgiver ikke krav på refusjon.
     2. Vilkåret for retur er at tjenesten ikke er påbegynt. Ved utfylling av tjenesteskjemaet opphører returretten, med unntak av situasjonen spesifisert i pkt. 6 §2 og pkt. 1, 2 og 3 §4.
     3. For å motta refusjon, bør bestilleren kontakte Merkandis kundeservicekontor, hvis kontaktinformasjon er tilgjengelig i kontaktfanen på nettstedet: https:\/\/merkandi.pl\/contact.

       

      §4 Klager

      Entreprenøren muliggjør igangsetting av klagebehandlingen i følgende tilfeller:

      1. Tjenesten ble ikke levert av Leverandøren innen fristen som er angitt som kontaktdato for bistandsformål i den utstrekning som er spesifisert i vilkårene for tjenesten.
      2. Entreprenøren endret utvalget av språk som tilbys ved hjelp av en dedikert konsulent, i samsvar med pkt 8 §2

       For å sende inn en klage, vennligst kontakt Merkandis kundeservicekontor. Kontaktinformasjon er tilgjengelig i kontaktfanen på nettstedet: https:\/\/merkandi.pl\/contact. I innholdet i klagen er rektor forpliktet til å oppgi sine fullstendige detaljer, kontaktdetaljer, nummeret på den betalte fakturaen, og angi minst ett av de ovennevnte tilfellene som rettferdiggjør innledningen av klageprosedyren av Merkandi.
       Entreprenøren plikter å behandle klagen innen 30 dager fra datoen for bekreftelse på mottak av søknaden.
        

       §5 Ansvar

       Entreprenøren er kun ansvarlig for hjelp fra Oppdragsgiver i et spesifikt omfang Bistanden tilbys med største forsiktighet basert på Leverandørens beste kunnskap og ferdigheter, dog er Leverandøren ikke ansvarlig for virkningene av bistanden.

        

       §6 Sluttbestemmelser

       I saker som ikke dekkes av denne forskriften, skal Merkandis generelle kommersielle vilkår og relevante rettsakter gjelde.

Gratis nyhetsbrev

Daglige kunngjøringer om nye produkter og nyheter om Merkandi.