FLASH SALEFLASH SALE
-20%
For 1 år REGISTRERING og FORNYELSE
kampanjer kan ikke kombineres
23 Antall gjenværende pakker

De beste aksjetilbudene fra 150 land

Over 100 000 fornøyde brukere

Tilbyr billigere med opptil 90% av startprisen

Direkte kontakt til forhandlere og grossister

Hvordan annonsere en internasjonal vare?

Hvordan annonsere en internasjonal vare?

Å drive egen virksomhet medfører ofte komplikasjoner som er mye vanskeligere hvis virksomheten er basert på utenrikshandel og vår kunnskap om loven er ubetydelig. Å klage på kvaliteten på varer levert under internasjonal handel er en av de hyppige handlingene - det fører med seg noen viktige skritt som må tas for at klagen skal kunne finne sted. Den viktigste og mest grunnleggende kilden til klager er rettighetene som styrer partenes forhold til en internasjonal salgskontrakt, som er FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer i Wien 11. april 1980. For å anvende reglene i ovennevnte konvensjon, kan vi være sikre på at partene som har signert avtalen har sin plass i landene som har vedtatt konvensjonen. Som i forbrukerloven har kjøperen rett til å annonsere varene hvis de ikke overholder kontrakten. Denne forskriften dekker begge tilfeller der selgeren ikke leverte varene til kjøperen, både når det gjelder kvalitet og kvantitet, varene var utilstrekkelig sikret eller levert i annen emballasje enn den som er spesifisert i kontrakten. I tilfelle varene ikke overholder kontrakten som er signert av partene, er kjøperen forpliktet til å varsle selgeren umiddelbart og bør ta et valg med hensyn til rettsmidler han har krav på (bestemmelsene beskrevet i artikkel 46-52 i ovennevnte konvensjon). En av kjøperens rettigheter er muligheten til å be om levering av erstatningsvarer - denne handlingen kan bare utføres hvis mangelen på varene med kontrakten påvirker dens vesentlige overtredelse. En annen rettighet er muligheten til å kreve en reduksjon av beløpet i forhold til verdien av de leverte varene for innkjøpte produkter som ikke var i samsvar med kontrakten. Det er også verdt å nevne at kjøpers rett også er en anmodning om reparasjon, dvs. fjerning av kvalitetsfeil på de kjøpte varene. Den mest åpenbare og velkjente loven er muligheten for å trekke seg fra kontrakten ved manglende overholdelse av kvaliteten på varene med kontrakten inngått mellom partene. Det er viktig å understreke at tilbaketrekningen gjelder den delen av kontrakten som er inkompatibel - fullstendig tilbaketrekning fra kontrakten har rett til å eksistere hvis mislighold utgjør et alvorlig brudd på kontrakten.

Forfatter:
Merkandi - B2B forretningsplattform

Merkandi - B2B forretningsplattform

Merkandi er en internasjonal grossistplattform for varer som tilbys samtidig i ordinær grossistvirksomhet, men også fra utførere, produksjon og overskuddslager, avvikling av selskapet, varer som returneres til kunder m.m.

Forrige oppføring Neste oppføring
Gratis nyhetsbrev

Daglige kunngjøringer om nye produkter og nyheter om Merkandi.